O KRAINIE --> POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
zdj

Region znajduje się w granicach historycznej krainy zwanej Śląskiem Cieszyńskim. Administracyjnie przynależy do województwa śląskiego. Leży na jego południowo-wschodnich krańcach, przy granicy z Republiką Czeską, na sporej długości wyznaczanej przez rzekę Olzę.

W skład regionu wchodzi zachodnia część Pogórza Śląskiego (zwanego też Pogórzem Cieszyńskim), zachodnia część ­Beskidu ­Śląskiego oraz wschodnia część Beskidu Śląsko-Morawskiego. Obniżenie pomiędzy terenami górzystymi to północna część tzw. Bramy Morawskiej – granicy pomiędzy Sudetami a Karpatami  

Takie położenie powoduje, że Cieszyńska Kraina leży w obrębie dwóch stref klimatycznych: karpackiej i podkarpackiej. Na ich istnienie wpłynęło silne zróżnicowanie terenu. To dzięki niemu zimą możemy liczyć w Brennej na dobre warunki narciarskie przez cały sezon, podczas gdy w znajdującym się niedaleko Skoczowie nie będzie śniegu. Średnia temperatura roczna też jest zróżnicowana i wynosi od 5,5°C w górnych partiach Beskidów do 8,5°C w miejscowościach położonych na nizinach.

powrót