O KRAINIE --> Przyroda i bogactwa naturalne
zdj

Największym bogactwem Cieszyńskiej Krainy są lasy. Pokrywają zarówno jej północne, nizinne krańce, jak i stoki Beskidów. Dominują w nich świerki i jodły, ale też buki, cisy, jawory. Obfitość lasów sprzyja występowaniu wielu roślin chronionych, jak choćby storczyki, skrzypy olbrzymie czy związana nazwą z regionem cieszynianka ­wiosenna (zob. ramka, s. 8). Ta roślina z rodziny selerowatych objęta jest ścisłą ochroną. W Polsce występuje najobficiej na ziemi cieszyńskiej. Jej stanowiska znajdziemy np. w rezerwacie Skarpa Wiślicka w Skoczowie lub w lesie Lutnia w Zamarskach.

 

Z żyjących w Cieszyńskiej Krainie zwierząt warto wymienić wilka, kilka gatunków nietoperzy (m.in.: gacek brunatny, nocek duży, podkowiec), a także jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki i zające. Lasy sprzyjają też występowaniu ciekawej awifauny. Spotkamy tu m.in.: puszczyki uralskie, sowy uszatki, dzięcioły czarne i szare, muchołówki, derkacze, krogulce, myszołowy. 

zdjęcia

powrót