O KRAINIE --> Geologia
zdj

Tektonicznie tereny Cieszyńskiej Krainy należą do płaszczowiny śląskiej oraz ­płaszczowiny magurskiej. Pod względem geologicznym jest to teren fliszowy, czyli zbudowany z piaskowców i łupków z domieszką skał wapiennych. Struktura ta powstała ok. 140 mln lat temu na dnie istniejącego tu morza. Do najstarszych skał krainy należą margle goleszowskie. Są to szare łupki, które łatwo rozpoznać po zapachu ropy naftowej.

Malowniczy, pagórkowaty teren pogórza zawdzięczamy przede wszystkim wapieniom cieszyńskim. Podczas gdy przez miliony lat łupki wietrzały i erodowały, odporniejsze wapienie tworzyły wzniesienia i pagórki. Dawniej skały te wykorzystywano do wypalania wapna, dlatego np. w okolicach Goleszowa zobaczymy sporo nieczynnych kamieniołomów. Miłośnicy skamielin mogą tu znaleźć ślady pradawnych ­zwierząt, np. otwornic. Jeszcze łatwiej natrafić na tzw. hieroglify, czyli skamieniałe ślady pełzania dawnych stworzeń.

W geologicznej rzeźbie terenu dominują łupki oraz wydobywane od wieków w Beskidach piaskowce. Najbardziej znane są tzw. piaskowce godulskie, występujące m.in. w Brennej. Tę piękną szarą skałę znajdziemy na wielu elewacjach i ogrodzeniach beskidzkich domów.

Na terenie krainy wydobywa się również kruszywa pochodzenia polodowcowego (np. w Kończycach Wielkich) oraz węgiel kamienny, który występuje na terenie gmin Zebrzydowice i Hażlach. Wielkim bogactwem tym ziem są również wody mineralne (solanki). Występują m.in. w Dębowcu, a najbardziej znane są solanki jodkowe z Zabłocia, uznane przez ministra zdrowia i opieki społecznej za lecznicze.

powrót