TRADYCJA I ZWYCZAJE --> Tradycyjne budownictwo Śląska Cieszyńskiego
zdj

Dzisiejszą tradycyjną architekturę wsi cieszyńskiej wypierają budynki o uniwersalnym, ogólnopolskim stylu, lecz wciąż (zwłaszcza z dala od centrów miast i głównych szlaków komunikacyjnych) napotykamy obiekty przypominające o dominującym na tych ziemiach stylu stawiania domostw.

Na dawnej wsi cieszyńskiej domy budowano z drewnianych bali, które uszczelniano mchem. Charakterystyczne dla cieszyńskiego budownictwa wiejskiego jest to, że zręb chałupy budowano na tzw. zamek, bez wystających ostatków. Okna były małe, a szczyty i drzwi często ozdabiano. Strome dachy kryto gontem, zwanym tu szyndziołem. Na nizinach kryto też dachy słomą. Sień często dzieliła dom na dwie części: zamieszkaną przez ludzi i przeznaczoną dla zwierząt w bardzo ubogich rodzinach. W bogatych gospodarstwach z sieni wchodziło się do pomieszczenia, w którym piekło się chleb.

Bogaci gospodarze często posiadali wiatraki zbożowe. Małe zwane były młynkami, natomiast duże, spotykane zwłaszcza w północnej części Śląska Cieszyńskiego – powieterniokami.

powrót