DZIEDZICTWO --> Pod rządami Habsburgów
zdj

W 1653 r. zmarła ostatnia księżna z rodu Piastów: Elżbieta Lukrecja. Księstwo przeszło pod berło Habsburgów, którzy od 1526 r. zasiadali również na praskim tronie. Nowa władza narzuciła katolicyzm, wzniecając zarazem fale represji wobec ludności protestanckiej – z różnym nasileniem trwały one do 1781 r., kiedy to cesarz Józef II wydał patent tolerancyjny zrównujący prawa protestantów z prawami katolików.

Do połowy XVIII w. władzę w księstwie sprawowali habsburscy namiestnicy, a ziemie te stanowiły mało istotne politycznie i gospodarczo kresy cesarstwa. Jednocześnie poprzez fakt, że ziemia cieszyńska oparła się ­kontrreformacji, kulturowo różniła się od choćby sąsiedniego Górnego Śląska. W 1766 r. cesarzowa Maria Teresa podarowała księstwo cieszyńskie córce Marii Krystynie jako niepodzielne lenno. Osiemnasty wiek to ­również czas, gdy na tych ziemiach rozpoczęto wydobycie węgla kamiennego, jednak dominującą gałęzią gospodarki był przemysł tekstylny. To także okres, gdy po rozbiorach przybyło tu sporo ludności z Galicji.

powrót