DZIEDZICTWO --> Wiek XIX

Ważne dla ziemi cieszyńskiej były rewolucyjne lata połowy XIX w., które przeszły do historii jako „Wiosna Ludów”. Dały się wtedy słyszeć głosy za wprowadzaniem języków polskiego i czeskiego jako urzędowych, na równi z niemieckim. Udało się to dopiero na początku XX w., a wynikiem tych działań było m.in. powstanie polskojęzycznej gazety „Tygodnik Cieszyński”. Wcześniej wydawane było pismo „Gwiazdka Cieszyńska”, które już po powstaniu styczniowym zajmowało się krzewieniem polskiej kultury na tych ziemiach. Wiosna Ludów doprowadziła zaś do zniesienia pańszczyzny, co przyczyniło się do migracji ludności wiejskiej do rozwijających się ośrodków przemysłowych, a co za tym idzie – umożliwiło rozwój przemysłu. Jego motorem była także budowa linii Kolei Północnej łączącej Wiedeń z Krakowem i przebiegającej m.in. przez Zebrzydowice. Rozwój regionu dobrze ilustrują liczby. Według spisu ludności z 1869 r. Śląsk Cieszyński zamieszkiwało ok. 138 tys. osób, a już 30 lat później liczba ta wzrosła do 330 tys

powrót