DZIEDZICTWO --> Po I wojnie światowej

Wydarzeniem, które na zawsze odmieniło ziemię cieszyńską, była I wojna światowa. Po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej właścicielami tych terenów czuli się zarówno Polacy, jak i Czesi. Mimo że linię podziału spornych terenów ustalono wg zasad etnicznych, w 1919 r. doszło do konfliktu. Gdy rząd polski ogłosił, że wybory do sejmu odbędą się również na Śląsku Cieszyńskim (­terenie, którego ostateczna przynależność nie była jeszcze rozstrzygnięta), władze Czechosłowacji rozpoczęły akcję zbrojną. Zawieszenie broni nastąpiło 3 lutego 1919 r., po bitwie pod Skoczowem. Konflikt formalnie zakończył się w 1920 r. Zgodnie z decyzją Rady Ambasadorów (organu wykonawczego, którego zadaniem było dopilnowanie, by państwa przestrzegały postanowień traktatu wersalskiego) tereny podzielono między Polskę a Czechosłowację wzdłuż linii Kolei Koszycko-Bogumińskiej i Olzy. Problem jednak nie zniknął, ponieważ poza granicami Polski, na tzw. Zaolziu, pozostało ok. 150 tys. Polaków. W 1938 r. Polska, w obliczu sytuacji politycznej w Czechosłowacji (zajęcie Kraju Sudeckiego przez III Rzeszę), włączyła sporne tereny do województwa śląskiego. Granicę sprzed 1938 r. przywrócono po zakończeniu II wojny światowej. 

powrót