DZIEDZICTWO --> II wojna światowa i czasy współczesne

Podczas II wojny światowej na terenach Śląska Cieszyńskiego dwukrotnie doszło do ciężkich walk. Niemcy zaatakowali ziemię cieszyńską o 5.00 rano 1  września 1939 r. W wyniku zmasowanego natarcia niemieckiego jeszcze tego samego dnia polskie wojska opuściły region. Najcięższe walki toczyły się pod koniec wojny, podczas radzieckiej ofensywy. Działania zbrojne trwały do 5 maja 1945 r.

Po wojnie powrócono do podziału ziemi cieszyńskiej sprzed 1938 r., jednak ostateczną umowę określającą przynależność tych terenów Polska podpisała z Czechosłowacją w 1958 r.

Polska część Śląska Cieszyńskiego znalazła się w granicach województwa katowickiego. W 1975 r. jego część trafiła do województwa bielskiego (bez gminy Zebrzydowice). Ostatni podział administracyjny, z 1998 r., przyłączył go do województwa śląskiego. W tym też roku 22 kwietnia utworzono Euroregion Śląsk Cieszyński. Za Olzą wciąż mieszka liczna mniejszość polska, o czym świadczą chociażby dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości.

powrót