ATRAKCJE --> Starówka w Strumieniu
zdj

Starówka
Tkanka miejska Strumienia mocno ucierpiała podczas niemiecko-radzieckich walk pod koniec II wojny światowej, jednak częściowo zrekonstruowana wciąż oddaje dawny urok miasta. Będąc na rynku, warto zwrócić uwagę zwłaszcza na jego wschodnią pierzeję. Zabudowana jest kamienicami, które mimo XIX-wiecznej gruntownej przebudowy zachowały swój barokowy charakter.
Warto też przespacerować się malowniczymi uliczkami odchodzącymi od rynku. Ich układ niewiele się zmienił od czasów średniowiecza. 


Ratusz
Niewątpliwie najciekawszym zabytkiem Strumienia jest ratusz. Wzniesiono go w 1628 r., a pod koniec XVIII w. przebudowano w stylu barokowym. Spłonął w wielkim pożarze miasta w 1793 r., ale dzięki wsparciu księcia Alberta sasko-cieszyńskiego szybko został odbudowany. 
Pierwotnie budynek posiadał dwie kondygnacje, w XIX w. dobudowana została trzecia, z zachowaniem cech stylu. O urodzie ratusza decyduje wieża z ciekawie ukształtowanym gzymsem, pod którym zamontowano cztery tarcze zegara. Wieżę przykrywa baniasty hełm z iglicą. 

powrót