ATRAKCJE --> Kościół św. Marcina w Sierakowicach
zdj

Kościoły drewniane na środkowych Kaszubach to rzadkość. Jedną z trzech drewnianych świątyń Szwajcarii Kaszubskiej można obejrzeć w Sierakowicach. Powstała ona w 1822 r. jako ostatnia świątynia konstrukcji zrębowej na Pomorzu Gdańskim, z fundacji ówczasnych dziedziców wsi – Łaszewskich, na miejscu wcześniejszego kościoła z połowy XVII w. W 1903 r. zdecydowano o jej rozbudowie. Drewnianą świątynię powiększono, dobudowując od strony zachodniej ceglaną część nawy i – również murowaną – wieżę w stylu neogotyckim. ­Rozrastająca się szybko sierakowicka parafia potrzebowała większego kościoła, toteż postanowiono ­przesunąć drewnianą część ­świątyni i zrekonstruować ją jako osobną budowlę, a część murowaną rozbudować, tworząc nowy, przestrzenniejszy gmach. Prace renowacyjne zakończono na początku 2014 r. – dzięki nim zabytkowy kościół św. Marcina można teraz oglądać w jego pierwotnej formie. 


Wybudowana z drewna sosnowego zabytkowa świątynia składa się z nawy, wydłużonego, węższego od niej prezbiterium zamkniętego trójbocznie oraz trójkondygnacyjnej dzwonnicy o konstrukcji szkieletowej, zwieńczonej wysokim, ostrosłupowym hełmem. Dachy pokrywa gont, a ­ściany są pionowo oszalowane. Od ­północy do kościoła przylegają kaplica św. Barbary oraz zakrystia, a od południa kruchta utworzona z rozebranej kiedyś wieży. 


We wnętrzu można zobaczyć ołtarz główny z XVIII w. z płaskorzeźbami – św. Anny Samotrzeć i Piety w górnej kondygnacji. Ołtarze boczne pochodzą z przełomu XVIII i XIX w., a ambona z wizerunkami ewangelistów z XIX w. W kaplicy św. Barbary znajduje się obraz przedstawiający św. Franciszka adorującego krzyż. 


Obecnie gospodarzem obiektu jest ­Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach. Organizowane są tu wystawy, wernisaże i koncerty.


Oba sierakowickie kościoły św. Marcina – parafialny i zrekonstruowany zabytkowy – znajdują się na terenie Parku Kulturowego Ośmiu Błogosławieństw, utworzonego wokół ołtarza papieskiego. Podczas wizyty św. Jana Pawła II w Polsce ołtarz ten został wypożyczony na mszę, którą Ojciec Święty odprawiał 6 czerwca 1999 r. w Pelplinie. Ołtarz zaprojektował mieszkaniec Sierakowic Jarosław Wójcik, a wykonali go lokalni rzemieślnicy. 

Kościół św. Marcina w Sierakowicach (drewniany), ul. ks. Bernarda Łosińskiego; gospodarz obiektu: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, ul. Kartuska 27, tel.: 58 6816214, 6847602, gok.sierakowice@gmail.com, www.gok.sierakowice.pl; czynne: wt. 14.00–18.00, śr., czw. 12.00–18.00, pt., niedz. 12.00 – 20.00, sob. 10.00–18.00; dojazd: Kościoły i park znajdują się w centrum Sierakowic; parking: przy rynku, zaparkować można również przy ul. ks. Bernarda Łosińskiego.

powrót