CIEKAWOSTKI --> Czym jest kurhan?

Kurhan jest rodzajem mogiły w kształcie kopca, stożkowego nasypu, pod którym pochowano ciało zmarłego lub jego spopielone szczątki. Kurhany mogą mieć różną średnicę i wysokość. Bywało, że do ich budowy oprócz ziemi wykorzystywano również drewno i kamień. Zwyczaj sypania kurhanów był powszechny w Europie Środkowej przede wszystkim od neolitu (od 5,5 tys. lat p.n.e. ) do epoki żelaza (XIII w. p.n.e.). W okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu tego rodzaju pochówki były już rzadkie, ale na Pojezierzu Kaszubskim występuje ich o wiele więcej niż w innych rejonach Polski.

powrót