DZIEDZICTWO
Symbole Kaszub
2014-10-17

Herbem Kaszub jest czarny gryf z koroną na żółtej tarczy. Wizerunek pojawiającego się w starożytnych mitach ­zwierzęcia mógł na Pomorze przywędrować z Ziemi Świętej, dokąd na wyprawy krzyżowe udawali się zachodniopomorscy książęta. ­Występował on też jak...

Kaszubi - autochtoniczni Pomorzanie
2014-10-17

Kaszubi wywodzą się bezpośrednio z grupy plemion słowiańskich zwanych Pomorzanami. Mało wiemy ze źródeł historycznych o ich początkach, jednak najwybitniejszy znawca historii Kaszubów, prof. Gerard Labuda, wysnuł teorię, wedle której matecznik tych ludów zna...

Nazwa i granice Szwajcarii Kaszubskiej
2014-10-17

Od ponad 150 lat środkowa część Kaszub bywa nazywana Szwajcarią Kaszubską. To nazwa typowo turystyczna, bo sami Kaszubi raczej używają nazw powiatu lub gminy albo mówią, że to wëstrzódk, czyli środek ich kraju. To turystom przybywającym tu w XIX w. miejscowe krajobr...

1