DZIEDZICTWO
II wojna światowa i czasy współczesne
2014-10-15

Podczas II wojny światowej na terenach Śląska Cieszyńskiego dwukrotnie doszło do ciężkich walk. Niemcy zaatakowali ziemię cieszyńską o 5.00 rano 1  września 1939 r. W wyniku zmasowanego natarcia niemieckiego jeszcze tego samego dnia polskie wojska opuściły region. Najc...

Po I wojnie światowej
2014-10-15

Wydarzeniem, które na zawsze odmieniło ziemię cieszyńską, była I wojna światowa. Po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej właścicielami tych terenów czuli się zarówno Polacy, jak i Czesi. Mimo że linię podziału spornych terenów ustalono wg ...

Wiek XIX
2014-10-15

Ważne dla ziemi cieszyńskiej były rewolucyjne lata połowy XIX w., które przeszły do historii jako „Wiosna Ludów”. Dały się wtedy słyszeć głosy za wprowadzaniem języków polskiego i czeskiego jako urzędowych, na równi z niemieckim. ...

Pod rządami Habsburgów
2014-10-15

W 1653 r. zmarła ostatnia księżna z rodu Piastów: Elżbieta Lukrecja. Księstwo przeszło pod berło Habsburgów, którzy od 1526 r. zasiadali również na praskim tronie. Nowa władza narzuciła katolicyzm, wzniecając zarazem fale represji wobec ludno...

1 , 2 >>