O KRAINIE
Geologia
2014-10-13

Tektonicznie tereny Cieszyńskiej Krainy należą do płaszczowiny śląskiej oraz ­płaszczowiny magurskiej. Pod względem geologicznym jest to teren fliszowy, czyli zbudowany z piaskowców i łupków z domieszką skał wapiennych. Struktura ta powstała ok. 140&nb...

Przyroda i bogactwa naturalne
2014-10-03

Największym bogactwem Cieszyńskiej Krainy są lasy. Pokrywają zarówno jej północne, nizinne krańce, jak i stoki Beskidów. Dominują w nich świerki i jodły, ale też buki, cisy, jawory. Obfitość lasów sprzyja występowaniu wielu roślin chro...

JAK DOTRZEĆ DO CIESZYŃSKIEJ KRAINY
2014-10-03

Samochodem

Cieszyńska Kraina ma znakomite połączenia drogowe z resztą kraju. W samym Skoczowie krzyżują się: droga ekspresowa S1, którą dotrzemy tu bezpośrednio z północy Polski oraz z Krakowa (S1 przecina autostradę A4 na wysokości Mysłowi...

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
2014-10-03

Region znajduje się w granicach historycznej krainy zwanej Śląskiem Cieszyńskim. Administracyjnie przynależy do województwa śląskiego. Leży na jego południowo-wschodnich krańcach, przy granicy z Republiką Czeską, na sporej długości wyznaczanej przez rzekę Olzę.

1