TRADYCJA I ZWYCZAJE
Zwyczaje świąteczne
2014-10-13

Specyficzne tradycje Śląska Cieszyńskiego związane były z cyklicznymi świętami i rodzinnymi uroczystościami. Wyjątkowym czasem było Boże Narodzenie, zwane tu ­Godami. Magicznym czasem była przede wszystkim Wigilia. Już od rana od domu do domu wędrowały grupy dzieci zw...

Tradycyjny ubiór
2014-10-13

Stroje  ludowe Śląska Cieszyńskiego są zróżnicowane. Inaczej noszono się na nizinach, a inaczej w górach. Do najpopularniejszych na nizinach należał tzw. strój cieszyński. Jego tradycje sięgają renesansu, a wywodzi się z ubioru cieszyński...

Tradycyjne budownictwo Śląska Cieszyńskiego
2014-10-13

Dzisiejszą tradycyjną architekturę wsi cieszyńskiej wypierają budynki o uniwersalnym, ogólnopolskim stylu, lecz wciąż (zwłaszcza z dala od centrów miast i głównych szlaków komunikacyjnych) napotykamy obiekty przypominające o dominują...

1