JĘZYK I OBYCZAJE
Słowniczek gwary cieszyńskiej
2014-10-13

W gwarze cieszyńskiej znajdziemy sporo słownictwa czeskiego, niemieckiego, słowackiego, a nawet wołoskiego. Odrębność regionu pozwoliła również na zachowanie się w niej ciekawych cech dawnego języka polskiego zarówno w wymowie, jak i gramatyce i słownictwie. Posługują ...

1